Kermis in Cranendonck

Soerendonk - Budel-Schoot - Maarheeze - Budel - Gastel

Update Kermissen in Cranendonck 2021

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Vrijdag 18 juni kondigde premier Rutte nieuwe versoepelingen aan van de coronamaatregelen die vanaf 26 juni zijn ingegaan. Ontzettend fijn! De gemeente is na de aankondiging direct aan de slag gegaan om te bekijken welke kermissen er op basis van de geldende maatregelen kunnen doorgaan. Er is veelvuldig contact geweest met de Veiligheidsregio, die de vergunningen beoordeelt. Ook heeft de gemeente hierover contact gehad met de betrokken kermisorganisaties, horeca en inwonersorganisaties.

Budel-Schoot gaat door als pilot

Op 29 juni heeft het college van B&W besloten dat de kermis in Budel-Schoot definitief doorgaat in de vorm van een pilot. De kermis geldt als proef voor de kermis in Budel en Gastel. De kermis zal uit twee terreinen bestaan: een kermisplein en een horecaplein. Voor het kermisplein geldt dat er niet zal worden gewerkt met coronatoegangsbewijzen. Iedereen is dus in principe welkom. Wel zal iedereen 1,5 meter afstand moeten houden en geldt er een maximaal aantal bezoekers van 406 personen (1 persoon per 5 m2). Voor het horecaplein geldt dat er wel gewerkt wordt met coronatoegangsbewijzen, waardoor het niet nodig is om 1,5 meter afstand te houden. Bezoekers vanaf 13 jaar moeten middels de CoronaCheck-app aantonen dat zij gevaccineerd zijn of een negatieve testuitslag hebben ontvangen. Testen dient te gebeuren via een testlocatie die bij Testen voor Toegang is aangesloten.

Kermis Maarheeze

De kermis in Maarheeze gaat helaas niet door. Het bleek niet goed mogelijk om deze kermis te organiseren binnen de nu geldende coronamaatregelen. Na een totaalafweging, waarbij gevoerde gesprekken met horeca, JC Harlekyn en de kermisexploitanten zijn meegenomen, heeft het college de knoop doorgehakt dat het niet verantwoord is om de kermis door te laten gaan.

Kermis Soerendonk

Zoals eerder bekend gemaakt, gaat ook de kermis in Soerendonk niet door. In overleg met de Dorpsraad en de lokale horecaondernemers is bovendien besloten dat het verplaatsen van de kermis niet wenselijk is. Het budget voor de kermis in Soerendonk wordt ter beschikking gesteld aan de kermiswerkgroep Zurrik, zodat zij daarmee een passende activiteit voor de jeugd kunnen organiseren.

Kermis Budel en Gastel

Het college ziet graag dat de kermissen in Budel en Gastel doorgaan, maar kan hier nog geen definitief besluit over nemen. De ervaringen uit de pilot met de kermis in Budel-Schoot gebruikt de gemeente om een uiteindelijk besluit te nemen. Er wordt daarbij onder andere gekeken naar de specifieke situatie van de kermis en de dan geldende coronamaatregelen. Houd onze berichtgeving en die van de kermisorganisaties in de gaten voor het vervolg.

We vinden het heel jammer dat de kermis in Soerendonk en Maarheeze niet doorgaan, maar rekenen op begrip. We hebben de hoop dat het volgend jaar één groot feest mag worden. Bezoekers van de kermis in Budel-Schoot wensen we vast veel plezier! We gaan er vanuit dat iedereen zich goed aan de maatregelen houdt zodat we er in Budel-Schoot een geslaagde kermis van kunnen maken.